KEDGE BUSINESS SCHOOL

Trường Đại học Thương mại  KEDGE

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

KEDGE Business School là Thương mại lớn nhất tại Pháp và một trong số ít được công nhận bới AACSB, EQUIS và AMBA.

KEDGE Business School  được thành lập vào năm 2012 sau khi sát nhập hai Trường Đại học Lớn tại Pháp: Trường Quản lí Bordeaux được thành lập vào năm 1874 và trường Quản lí EUROMED tại Marseille (ESC Marseille) được thành lập vào năm 1872.

KEDGE Business School Có 36 chương trình đào tạo quản lí dành cho sinh viên và người đi làm. Với 4 cơ sở tại Pháp, 2 cơ sở tại Trung Quốc và 2 cơ sở tại châu Phi, KEDGE Business School hiện có 15 000 sinh viên, 207 giáo viên cơ hữu, 301 đối tác đại học, hơn 300 đối tác doanh nghiệp và 80 000 cựu sinh viên. KEDGE Business School và các chương trình của trường được xếp trong danh sách những trường tốt nhất trong nhiều bảng xếp hạng quốc tế (Financial Times, QS, ARWU, Eduniversal).

Thông tin chi tiết

Thành phố : Paris, Bordeaux, Marseille, Toulon ( France); Shanghai et Suzhou (Chine); Abidjan (Côte d'Ivoire)et Dakar (Sénégal) 

Số lượng sinh viên : 15 000

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 25%

Lĩnh vực đào tạo : Tiếp thị và tiêu dùng mới, Thực phẩm, Rượu vang và Khách sạn, Bền vững, Chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế

Văn bằng và thời gian đào tạo

Học phí : Cử nhân: 8 900€ - 10 000€ /năm

Thạc sĩ/Thạc sĩ khoa học: 16 900€ - 25 000€

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Học bổng : 

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Hợp tác với Việt Nam : 

Dịch vụ dành cho sinh viên : 

Thế mạnh : 

Notre établissement

KEDGE Business School est la plus grande école de commerce française et l'une des rares triplement accréditée au niveau mondial (AACSB, EQUIS and AMBA). 


      KEDGE Business School a été fondée en 2012 suite à la fusion de deux Grandes Ecoles françaises : Bordeaux Ecole de Management fondée en 1874, et  EUROMED Management à Marseille (ESC Marseille)  fondée in 1872. 


     Kedge Business School propose 36 programmes en management pour les étudiants et professionnels. Disposant de 4 campus en France, 2 campus en Chine et 2 en Afrique, KEDGE Business School compte aujourd'hui 15,000 étudiants, 207 professeurs permanents, 301 partenaires académiques, plus de 300 entreprises partenaires and 80,000 alumni. KEDGE BS et ses programmes font partie des meilleurs d'après de nombreux classements internationaux (Financial Times, QS, ARWU, Eduniversal).

Caractéristiques

Ville : Paris, Bordeaux, Marseille, Toulon ( France); Shanghai et Suzhou (Chine); Abidjan (Côte d'Ivoire)et Dakar (Sénégal) 

Nombre d'étudiants : 15 000

Pourcentage d'étudiants internationaux : 25%

Domaines d'études : Marketing and new consumption, Food Wine & Hospitality, Sustainability, Supply chain, International business

Diplômes :

Frais de scolarité :

Langues d'enseignements : Français, Anglais

Bourses d'établissements :

Coopération avec le Vietnam : 

Cours de FLE : Oui

Services proposés aux étudiants internationaux : 

Points forts :

Our institution

KEDGE Business School is the largest French Business School and one of the very few triple-accredited institutions worldwide (AACSB, EQUIS and AMBA). It was founded in 2012 from the merger of two Grandes Ecoles (French Elite Institutions): Bordeaux Ecole de Management founded in 1874; and EUROMED Management in Marseille (ESC Marseille), founded in 1872.   The school offers 36 management programs for students and professionals. With 4 campuses in France, 2 campuses in China and 2 in Africa, KEDGE Business School counts 15,000 students, 207 permanent faculty, 301 academic partners, 300+ partner companies and 80,000 alumni. KEDGE Business School and its programmes appear at the top of the most famous international rankings (Financial Times, QS, ARWU, Eduniversal). 

Specifications

City : Paris, Bordeaux, Marseille, Toulon (France); Shanghai et Suzhou (China); Abidjan (Ivory Coast) and Dakar (Senegal) 

Number of students : 15 000

Pourcentage of international students : 25%

Study fields : Marketing and new consumption, Food Wine & Hospitality, Sustainability, Supply chain, International business

Diploma :

Tuition fees :

Languages of teaching: French, English

Scholarships :

French language classes : Yes

Cooperation with Vietnam : 

Services proposed to international students : 

Strenghts :

KEDGE_BUSINESS_SCHOOL_IBBA
KEDGE_BUSINESS_SCHOOL_Brochure Institutionelle 2022.pdf
KEDGE_BUSINESS_SCHOOL_MSc MARKETING.pdf
KEDGE_BUSINESS_SCHOOL_MSc IB.pdf