ESSEC BUSINESS SCHOOL

Trường Đại học Thương mại ESSEC

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

Được thành lập vào năm 1907, ESSEC là đại học tiên phong, đứng vị trí thứ 9 trong các trường thương mại ở châu Âu theo Financial Times 2022 và sở hữu bộ ba chứng nhận kiểm định xuất sắc theo tiêu chuẩn quốc tế của EQUIS, AACSB và AMBA (Triple Crown). 

ESSEC có các chương trình đào tạo từ bậc từ Cử nhân đến Tiến sĩ : Global BBA và BSc Artificial Intelligence, Data & Management Sciences cùng rất nhiều chương trình Thạc sĩ đầu bảng (đứng vị trí thứ sáu trong Financial Times), ESSEC còn có các chương trình đào tạo cho những đối tượng đã có kinh nghiệm, như chương trình Global MBA. Tất cả các chương trình ESSEC đều được mở rộng mạnh mẽ (với các cơ sở ở Pháp và Singagore; các chương trình trao đổi/ cơ hội bằng kép), thực tập và mạng lưới.

Thông tin chi tiết

Thành phố : Cergy-Pontoise, Paris La Défense, Singapore, Rabat (Morocco)

Số lượng sinh viên : 7 300

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 41%

Lĩnh vực đào tạo : Quản lí doanh nghiệp, kế toán, tài chính, khoa học và phân tích dữ liệu, marketing và kinh tế

Văn bằng và thời gian đào tạo

Học phí :

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh

Học bổng : 

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Dịch vụ dành cho sinh viên : 

Các dịch vụ tư vấn việc làm, Văn phòng Sinh viên, Trung tâm khởi nghiệp, tại cở sở ở Cergy, Câu lạc bộ và Hội thảo với các chủ đề đa dạng : 

- tương tác, thi đấu và khởi nghiệp

- Nghệ thuật, Văn hóa & truyền thông

- Thể thao, dã ngoại & đời sống

- Dịch vụ công cộng & bền vững

Thế mạnh : 

Notre établissement

Crée en 1907, l’ESSEC est une école qui allie recherche et enseignement, et propose des programmes allant du Bachelor au PhD. L’ESSEC propose de nombreux programmes de niveau Master, notamment le programme Grande École / Master in Management. 

L’ESSEC offre également des programmes de formation post-expérience pour les professionnels, tel son programme Global MBA. L’excellence de ces programmes est reconnue par les plus grands standards internationaux en management comme en témoigne la “Triple couronne” d’accréditations: EQUIS, AACSB et AMBA.

Caractéristiques

Ville: Paris, Cergy-Pontoise, Singapour 

Nombre d'étudiants : 7 300

Pourcentage d'étudiants internationaux : 41%

Domaines d'études : Gestion d'entreprise, comptabilité, finance, science et analyse des données, marketing et économie

Diplômes :

Frais de scolarité :

Langues d'enseignements :Français, Anglais

Bourses d'établissements : 

Cours de FLE : Oui

Services proposés aux étudiants :

Points forts :

Our institution

ESSEC Business School is a pioneer in education since 1907, ranked #9 business school in Europe by the Financial Times (2022) and holds the prestigious “Triple Crown” accreditation awarded by AMBA, EQUIS and AACSB. ESSEC offers the Global BBA and the BSc in Artificial Intelligence, Data & Management Sciences as well as a wide range of top-ranked Masters programs (in the top 6 in Financial Times), all of which provide strong global exposure (with campuses in France and Singapore; and exchange/double degree opportunities), internship opportunities, professional networks and career outcomes.

Specifications

City : Paris, Cergy-Pontoise and Singapore 

Number of students : 7 300

Internation students : 41%

Study fields : Business management, accounting, finance, data science & analytics, marketing and economics

Diploma :

Tuition fees :

Languages of teaching: French, English

Scholarships :

French language classes : Yes

Services offered to students :

-Interactions, Competitions & Entrepeurship

-Arts, Culture & Media

-Sports, Outdoors & Wellness

-Community Service & Sustainability

Strenghts :

ESSEC_GBBA ASTI
ESSEC_MIM
ESSEC_SMIB
ESSEC_Master Finance