ICN BUSINESS SCHOOL

Trường Đại học Thương mại ICN

LinkFacebook

Về chúng tôi

Được thành lập vào năm 1905, Trường Đại học Thương mại ICN là một trong những trường Thương mại tốt nhất của Pháp, được đánh giá cao nhờ các chứng nhận đạt được trong nước và quốc tế: AACSB, EQUIS và AMBA. Bản sắc và quá trình phát triển bắt nguồn từ mối liên hệ giữa Quản trị, Công nghệ và Nghệ thuật, mang đến một môi trường sáng tạo độc đáo tại 3 cơ sở hiện đại ở Paris, Nancy và Berlin. Chương trình Cử nhân Quản trị của chúng tôi xếp thứ nhất ở Pháp theo Bảng xếp hạng của Tạp chí L'Etudiant năm 2021 và chương trình Thạc sĩ Quản trị xếp hạng thứ 10 về Quản trị ở Pháp theo Tạp chí Financial Times năm 2021. ICN cung cấp các khóa học trình độ cao về Quản trị, từ Tốt nghiệp THPT + 1 năm học đến Tốt nghiệp THPT + 5 năm học với nhiều chuyên ngành phong phú. 

Thông tin chi tiết

Thành phố : Paris, Nancy, Berlin

Số lượng sinh viên : 3 000

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 38%

Lĩnh vực đào tạo : Quản trị Quốc tế, Marketing thương hiệu, Hàng xa xỉ, Chuỗi cung ứng, Quản trị Văn hóa và Sáng tạo Công nghiệp, Quản trị kỹ thuật số 

Văn bằng và thời gian đào tạo

Học phí :

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Học bổng : 

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Dịch vụ dành cho sinh viên : 

Thế mạnh : 

Notre établissement

Fondée en 1905, ICN Business School est l’une des meilleures écoles de commerce françaises, hautement reconnue grâce à des accréditations nationales et internationales : AACSB, EQUIS et AMBA. L’identité et le développement de l’école sont ancrés dans les liens entre Management, Technologie et Art, offrant un environnement créatif unique sur les 3 campus modernes de Paris, Nancy et Berlin. Notre Bachelor a été classé meilleur Bachelor en Management de France par le palmarès l’Etudiant 2021. Classé 10e Master en Management en France selon le Financial Times 2021, ICN propose des programmes de haut niveau en

management, de Bac+1 à Bac+5 avec un large éventail de spécialisations.

Caractéristiques

Ville : Paris - Nancy -Berlin

Nombre d'étudiants : 3 000

Pourcentage d'étudiants internationaux : 38%

Domaines d'études : International Management, Brand Marketing, Luxe, Supply Chain, Cultural & creative industry management, Digital management

Diplômes :

Frais de scolarité :

Langues d'enseignements : Français, Anglais

Bourses d'établissements : Remise Early Bird pour les étudiants postulants et admis avant le 30 mars

Cours de FLE : Oui

Services proposés aux étudiants :

Points forts :

Our institution

Founded in 1905, ICN Business School is one of France’s foremost business schools, highly recognized thanks to national and international accreditations: AACSB, EQUIS and AMBA. The school’s identity and development are rooted in the links between Management, Technology and Art, offering a unique creative environment at all 3 modern campuses in Paris, Nancy and Berlin. Our Bachelor has been ranked as the best Bachelor in

Management in France by l’Etudiant 2021 ranking. Ranked 10# Master in Management in France according to the Financial Times 2021, ICN proposes high-level programmes in management, from undergraduate to postgraduate level with a wide range of specializations.

Specifications

City: Paris, Berlin, Nancy

Number of students 3000

Percentage of international students 38%

Main study fields : International management, Brand Marketing, Luxury, Supply Chain, Cultural & Creative industry management

Types of diplomas

Tuition fees for a year

Language of teaching : French and English

Institution scholarships: Early bird tuition reduction for avery application before 30th of March

French language courses offer? Yes

Services offered to international students : 

Strength of your school:

Brochure_ESC_ICN(2).pdf
Brochure_ESC_ICN(1).pdf