EDHEC BUSINESS SCHOOL

Trường Đại học Thương mại EDHEC

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

EDHEC Business School, thành lập tại Lille vào năm 1906, là một trường Đại học thương mại tư thục được nhà nước Pháp công nhận chất lượng.

EDHEC Business School có 5 cơ sở: Lille (cơ sở chính), Nice, Paris, Singapore và Luân Đôn. Trường cung cấp các chương trình đào tạo cấp bằng (EDHEC International BBA, MiM và MSc) và cả một danh mục đào tạo phong phú cho người đã đi làm.

Năm 2019, EDHEC đón tiếp 8.600 sinh viên năm nhất ghi danh vào các chương trình đại học bậc Cử nhân và bậc Thạc sĩ; có 250 thỏa thuận trao đổi và cấp bằng kép với các tổ chức học thuật hàng đầu thế giới và mạng lưới hơn 50.000 cựu sinh viên tại hơn 130 quốc gia.

Thông tin chi tiết

Thành phố : Lille, Nice, Paris, Singapore và Luân Đôn

Số lượng sinh viên : 8000

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 35%

Lĩnh vực đào tạo : Quản trị, Kinh tế Tài chính, Luật

Văn bằng và thời gian đào tạo :

 • Cử nhân Quản trị Kinh Doanh (BBA) : 4 năm

 • Thạc sĩ : 1 - 2 năm

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh : 1 năm

 • Tiến sĩ : 3 năm

Học phí :

 • BBA : 11 675 - 17 300 €/Năm

 • Thạc sĩ : 23 000 - 44 800 €

 • MBA : 46 000 €

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Học bổng :

 • Học bổng "EDHEC Excellence" lên tới 50% học phí

 • Học bổng "EDHEC Women in Finance and Data Science": 35% học phí

 • Học bổng "EDHEC Women in Business Scholarship": 35% học phí

 • Học bổng "EDHEC Cultural Diversity" : 40% học phí

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Dịch vụ dành cho sinh viên : Hội sinh viên - cựu học viên, CLB thể thao, ngày hội nhập, dạ tiệc, ngày hội nấu ăn…

Thế mạnh :

 • #1 Bậc Cử nhân tại Pháp (theo L'Etudiant 2021)

 • #9 Thạc sĩ Quản trị trên toàn thế giới (theo Financial Times 2021)

 • Top 5 Thạc sĩ Tài chính trên toàn thế giới (theo Financial Times 2022)

 • #3 Thạc sĩ Quản trị tại Pháp (Theo the Economist 2021)

 • #7 Thạc sĩ Quản lý Marketing - QS Ranking (BXH Quacquarelli Symonds 2022)


Notre établissement

EDHEC Business School est une école de commerce privée reconnue par l'État français, fondée à Lille en 1906.

EDHEC Business School dispose de cinq campus ouverts au monde : Lille (campus principal), Nice, Londres, Paris et Singapour. EDHEC Business School propose des programmes de formation initiale (EDHEC International BBA, MiM et MSc) et dispose d'un vaste portefeuille de formations destinées aux cadres.

En 2019, l’EDHEC compte 8 600 étudiants inscrits dans des programmes traditionnels de premier cycle et de premier cycle, 250 accords d’échange et de double diplôme avec les plus grandes institutions universitaires du monde et un réseau de plus de 50 000 anciens élèves dans plus de 130 pays.

Caractéristiques

Ville : Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour

Nombre d'étudiants : 8 000

Pourcentage d'étudiants internationaux : 35%

Domaines d'études : Management, Finance et Droit

Diplômes :

 • BBA (4 ans)

 • Master (1-2 ans)

 • MBA (1 an)

 • PhD (3 ans)

Frais de scolarité :

 • BBA: 11 675€ - 17 300/an

 • Master: 23 000€ - 44 800€

 • MBA: 46 000€

Langues d'enseignements : Français, Anglais

Bourses d'établissements :

 • BBA: 4 000€ - 8 000€

 • EDHEC Excellence Scholaship: up to 50% fee waiver

 • EDHEC Women in Finance and Data Science Scholarship - 35% fee waiver

 • EDHEC Women in Business Scholarship - grants up to 35% fee waiver

 • EDHEC Cultural Diversity Scholarships - grants up to 40% fee waiver

Cours de FLE : Oui

Points forts :

 • #1 Bachelor's Degree in France - L'Etudiant 2021

 • #9 Master in Management worldwide- Financial Times 2021

 • Top 5 Master in Finance worldwide - Financial Times 2022

 • #3 Master in Management in France –The Economist 2021

 • #7 Master in Marketing Management - QS 2022


Our institution

With more than 100 years in existence, ESSCA School of Management is a premier French Grande Ecole in Europe. It is accredited by the three major international accreditations – AACSB, AMBA and EQUIS.

EM Strasbourg Business School distinguished itself by being the only business school in France that is part of an academic centre of excellence, the University of Strasbourg. His identity is defined by a forward-looking and innovative vision of the socio-economic world and its environment. EM Strasbourg Business School trains students in an international environment to be effective and globally aware business managers, company directors and management experts. Throughout their entire EM Strasbourg experiences, students are provided with the capacity to continuously evolve in complex and varied settings, particularly through the implementation of the three core values of diversity, sustainable development and ethics.

Specifications

City : Lille, Nice, Paris, London and Singapore

Number of students : 8 000

Pourcentage of international students : 35%

Study fields : Management, Finance, Law

Diploma :

 • BBA (4 Years)

 • Master (1-2 Years)

 • MBA (1 Year)

 • PhD (3 Years)

Tuition fees :

 • BBA: 11 675€ - 17 300/Year

 • Master: 23 000€ - 44 800€

 • MBA: 46 000€

Languages of teaching: French, English

Scholarships :

 • BBA: 4 000€ - 8 000€

 • EDHEC Excellence Scholaship: up to 50% fee waiver

 • EDHEC Women in Finance and Data Science Scholarship - 35% fee waiver

 • EDHEC Women in Business Scholarship - grants up to 35% fee waiver

 • EDHEC Cultural Diversity Scholarships - grants up to 40% fee waiver

French language classes : Yes

Strenghts :

 • EDHEC in figures:
  - 8,600 students in academic education, 170 professors and researchers, 11 research centres
  - 5 campuses and a platform devoted to 100%-online certificate and degree programmes: EDHEC Online
  - a comprehensive portfolio of 24 programmes designed for future decision-makers: Bachelors (BBA and BSc), a Master in Management, Masters of Science (MSc), MBAs (Full-time and Executive MBA), a PhD in Finance
  - an extensive EDHEC Executive Education offering of certificate and degree programmes for managers, business leaders and entrepreneurs

 • Our rankings:
  • #1 Bachelor's Degree in France - L'Etudiant 2021
  • #9 Master in Management worldwide- Financial Times 2021
  • Top 5 Master in Finance worldwide - Financial Times 2022
  • #3 Master in Management in France –The Economist 2021
  • #7 Master in Marketing Management - QS 2022
Brochure_ESC_EDHEC (4).pdf
Brochure_ESC_EDHEC (3).pdf
Brochure_ESC_EDHEC (2).pdf
Brochure_ESC_EDHEC (1).pdf