EDHEC BUSINESS SCHOOL

Trường Đại học Thương mại EDHEC

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

EDHEC Business School là một trường đại học kinh doanh tư thục được Nhà nước Pháp công nhận, thành lập tại Lille vào năm 1906.

EDHEC Business School có năm cơ sở trên thế giới: Lille (cơ sở chính), Nice, London, Paris và Singapore. EDHEC có các chương trình đào tạo chính quy (EDHEC International BBA, MiM và MSc) và có một danh mục đa dạng về đào tạo cho cấp quản lý (Global MBA, Executive MBA, PhD in Finance và rất nhiều chương trình đào tạo mở rộng và đào tạo theo yêu cầu). 

Vào năm 2022, EDHEC có 8 600 sinh viên đang theo học trong các chương trình truyền thống bậc Đại học và sau Đại học, 280 chương trình trao đổi và song bằng với các tổ chức giáo dục đại học hàng đầu trên thế giới và một mạng lưới hơn 55 000 cựu học sinh ở hơn 130 quốc gia.

Thông tin chi tiết

Thành phố : Lille, Nice, Paris, Singapore và Luân Đôn

Số lượng sinh viên : 8 600

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 35%

Lĩnh vực đào tạo : Quản trị, Kinh tế Tài chính, Luật 

Văn bằng và thời gian đào tạo

Học phí :

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Học bổng : 

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Thế mạnh : 


 EDHEC qua các con số :


EDHEC trên các bảng xếp hạng : 

Notre établissement

EDHEC Business School est une école de commerce privée reconnue par l'État français, fondée à Lille en 1906.


EDHEC Business School dispose de cinq campus ouverts au monde : Lille (campus principal), Nice, Londres, Paris et Singapour. EDHEC Business School propose des programmes de formation initiale (EDHEC International BBA, MiM et MSc) et dispose d'un vaste portefeuille de formations destinées aux cadres.


En 2019, l’EDHEC compte 8 600 étudiants inscrits dans des programmes traditionnels de premier cycle et de premier cycle, 250 accords d’échange et de double diplôme avec les plus grandes institutions universitaires du monde et un réseau de plus de 50 000 anciens élèves dans plus de 130 pays.

Caractéristiques

Ville : Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour

Nombre d'étudiants : 8 600

Pourcentage d'étudiants internationaux : 35%

Domaines d'études : Management, Finance et Droit

Diplômes :

Frais de scolarité :

Langues d'enseignements : Français, Anglais

Bourses d'établissements :

Cours de FLE : Oui

Points forts :

Our institution

EDHEC Business School was founded in 1906 by entrepreneurs from the North of France. EDHEC Business School is a leading French business school specializing in business, entrepreneurship, management and innovation. EDHEC Business School has five campuses open to the world: Lille (main campus), Nice, London, Paris and Singapore. EDHEC Business School offers undergraduate (International BBA), graduate (MiM and MSc) programmes and has an extensive portfolio of executive education (Global MBA, Executive MBA, PhD in Finance as well as a variety of open and custom and open programmes).

In 2022, EDHEC has 8,600 students enrolled in traditional graduate and undergraduate programmes, 280 exchange and double-degree agreements with the world’s foremost academic institutions and a network of more than 55,000 alumni in over 130 countries.

Specifications

City : Lille, Nice, Paris, London and Singapore

Number of students : 8 600

Pourcentage of international students : 35%

Study fields : Management, Finance, Law

Diploma :

Tuition fees :

Languages of teaching: French, English

Scholarships :

French language classes : Yes

Strenghts :

- 8,600 students in academic education, 170 professors and researchers, 11 research centres 

- 5 campuses and a platform devoted to 100%-online certificate and degree programmes: EDHEC Online

- a comprehensive portfolio of 24 programmes designed for future decision-makers: Bachelors (BBA and BSc), a Master in Management, Masters of Science (MSc), MBAs (Full-time and Executive MBA), a PhD in Finance 

- an extensive EDHEC Executive Education offering of certificate and degree programmes for managers, business leaders and entrepreneurs

#7 Business School in Europe - Financial Times 2022

#12 Master in Management worldwide-  Financial Times 2022

Top 10 Master in Finance worldwide - Financial Times 2023

#9 Master in Marketing Management - QS 2022"

Brochure_ESC_EDHEC MSc Brochure + flyer 2024.pdf
Brochure_ESC_EDHEC MiM Brochure + flyer 2024 (1).pdf