IESEG SCHOOL OF MANAGEMENT

Trường Đại học Quản trị Kinh doanh IESEG

LinkFacebookYouTube

Về chúng tôi

IESEG nằm trong những Trường Đại học Quản trị Kinh doanh tốt nhất tại Pháp, nhận được bộ ba chứng chỉ chất lượng EQUIS, AACSB và AMBA. Sứ mệnh của IESEG là đào tạo nhân sự cho các vị trí quản lý và điều hành doanh nghiệp quốc tế, các tác nhân của sự thay đổi để thích nghi với môi trường chuyên nghiệp không ngừng phát triển. Mang tầm cỡ quốc tế, 83% giáo sư tại IESEG là người nước ngoài. Trường có 336 trường Đại học đối tác tại 76 quốc gia trên toàn thế giới.

Thông tin chi tiết

Thành phố : Lille Paris

Số lượng sinh viên : 7450

Tỷ lệ sinh viên quốc tế : 20%

Lĩnh vực đào tạo : Quản trị, Kinh doanh

Văn bằng và thời gian đào tạo :

 • Chương trình Grande Ecole : 5 năm

 • Thạc sĩ Quản trị : 2 năm

 • Chương trình Thạc sĩ 2 năm đối với các chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng, Thị trường Vốn & Công nghệ Tài chính - Marketing kỹ thuật số & Quan hệ khách hàng - Kế toán Quốc tế, Kiểm toán & Quản lý - Kinh doanh Quốc tế - Phân tích & Tư vấn Kinh doanh - Phân tích dữ liệu lớn (big data) cho Doanh nghiệp - Quản lý Thời trang - Chiến lược & Chuyển đổi Kỹ thuật số - Đàm phán Kinh doanh Quốc tế - Quản lý Phát triển Bền vững - Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo, MBA quốc tế, MBA về Lãnh đạo và điều hành mã hóa.

Học phí :

 • 11 500 - 39000 €/Năm

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh

Học bổng :

 • Học bổng Đại học đối tác: 500 euros

 • Học bổng Early Bird: 1000 euros

 • Học bổng GMAT: 500 - 1000 euros

 • Học bổng dựa trên thành tích học tập: 500 - 2500 euros

Khóa học Tiếng Pháp FLE :

Hợp tác với Việt Nam: Chương trình song bằng hợp tác với Trung tâm Pháp - Việt đào tạo Quản lý CFVG (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA)

Dịch vụ dành cho sinh viên : Các dịch vụ dành cho sinh viên quốc tế: tiếp đón, hướng dẫn, hỗ trợ nhà ở, v.v.

Đời sống sinh viên: hơn 130 hội sinh viên.

Thế mạnh : Nằm trong bảng xếp hạng của

 • Financial Times

 • QS Rankings

 • Shangai Global

 • The Economist - IMBA


Notre établissement

L’IÉSEG fait partie des meilleures Écoles de Management en France à avoir la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. Sa mission est de former des cadres et dirigeants d’entreprise de dimension internationale, véritables

acteurs du changement dans un environnement professionnel en constante évolution. Résolument internationale, l’IÉSEG compte 83% d’étrangers parmi ses professeurs permanents et 336 partenariats universitaires dans 76 pays.

Caractéristiques

Ville : Lille et Paris

Nombre d'étudiants : 7450

Pourcentage d'étudiants internationaux : 20%

Domaines d'études : Business, management

Diplômes :

 • Programme Grandes Ecoles 5 ans

 • Master in management 2 ans

 • Master spécialisés 2 ans (finance, digital marketing, big data, international business, business analysis and consulting, banking, strategy and digital transformation)

 • International MBA

 • MBA in leadership and coding

 • MBA

Frais de scolarité : de 11 500 / 39 000 euros

Langues d'enseignements : Français, Anglais

Bourses d'établissements :

 • Bourse Universités partenaires: 500€

 • Bourse Early bird: 1000€

 • Bourse GMAT: 500-1000€

 • Bourse au mérite: 500-2500€

Cours de FLE : Oui

Coopération avec le Vietnam : Double-diplôme avec le CFVG (MBA- Master en Mangement)

Services proposés aux étudiants :

 • intégration, orientation, support au logement etc.

 • plus de 130 associations étudiantes

Points forts :

 • Financial Times

 • Classement QS

 • Classement Shangai Gobal

 • Classement The Economist - IMBA


Our institution

"IÉSEG School of Management is a top French business school,triple accredited with EQUIS AMBA and AACSB. At IÉSEG the development of creative and innovative managers with visionary thinking is of fundamental importance.IÉSEG has a strong international mind-set with  academic partnerships in 336 universities in 76 countries and over 83% of international professors."

Specifications


City : Paris, Lille

Number of students : 7 450

Pourcentage of international students : 20%

Study fields : Business & Management

Diploma :

 • Programme Grande Ecole - 5 ans

 • Master in Management - 2 ans

 • Masters Spécialisés en 2 ans : Finance - Banking, Capital Markets & Financial Technology - Digital Marketing & CRM -International Accounting, Audit & Control - International Business - Business Analysis & Consulting - Big Data Analytics for Business - Fashion Management - Strategy & Digital Transformation- International Business Negotiation - Management for Sustainability - Entrepreneurship & Innovation International

 • MBA International MBA in Leadership & Coding Executive MBA

Tuition fees : 11 500 euros - 39000 euros

Languages of teaching : French, English

Scholarships :

 • Partner University Scholarship : 500 euros

 • Early Bird Scholarship : 1000 euros

 • GMAT Scholarship : 500 euros - 1000 euros

 • Merit based Scholarship : 500 euros - 2500 euros

French language classes : Yes

Cooperation with Vietnam :

Double Degree with CFVG (MBA - Master in Management)

Services offered to students :

 • Services for International students : welcome, orientation, housing support etc.

 • Student life : more than 130 student associations.

Strenghts :

 • Financial Times

 • Rankings QS

 • Rankings Shangai Gobal

 • Rankings The Economist - IMBA
Brochure_ESC_IESEG (récup internet).pdf
Brochure (4)_ESC_IESEG.pdf
Brochure (3)_ESC_IESEG.pdf
Brochure (2)_ESC_IESEG.pdf
Brochure (1)_ESC_IESEG.pdf