USTH

Trường đại học khoa học và công nghệ hà nội

vendredi (thứ 6) 11/12 - 14:00

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), trường Đại học công lập quốc tế tiên phong tại châu Á đào tạo theo tiến trình Bologna, là biểu tượng giáo dục của Việt Nam và Pháp với định hướng trở thành trường đại học xuất sắc trong đào tạo về khoa học công nghệ.

Một số ngành học tiêu biểu của trường:

  • Công nghệ Sinh học nông y dược

  • Khoa học Vật liệu tiên tiến & Công nghệ Nano

  • Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  • Nước, Môi trường, Hải dương học

  • Vũ trụ và Ứng dụng

  • Kỹ thuật Hàng KhôngRejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

vendredi (thứ 6) 11/12 - 14:00

  • Hội thảo: "USTH - Cánh cửa tương lai cho các bạn trẻ yêu thích khoa học"

  • Ngôn ngữ: tiếng Việt

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)