Université Toulouse 1 Capitole

Đại học Tổng hợp Toulouse 1
+ Toulouse School of Management

vendredi (thứ 6) 11/12 - 15:00

This talk will present the Master MIAGE programs run at the University of Toulouse Capitole. Main focus will be the English-speaking program focusing Innovation and Information Technology.

Master MIAGE programs are the reference programs in France in the field of Information Technology.

French-speaking Master MIAGE programs will also be introduced.

Talk in English and Vietnamese

▼ ▼ ▼

Tại Triển lãm giáo dục "Chọn nước Pháp", hội thảo của Đại học tổng hơp Toulouse 1 Capitole sẽ giới thiệu về các chương trình Master MIAGE. Trọng tâm chính sẽ là chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, tập trung vào Sáng tạo và Công nghệ Thông tin.

Các chương trình Master MIAGE của Đại học Toulouse 1 Capitole rất nổi bật tại Pháp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Các chương trình Master MIAGE khác được giảng dạy bằng tiếng Pháp cũng sẽ được giới thiệu tại hội thảo trực tuyển.

Ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt.

Come meet Toulouse School of Management (TSM), a centre of excellence for Management in France at Toulouse Capitole University !

It gathers under a single brand:

- TSM, a school that offers a large range of English- and French-taught programmes at Bachelor’s, Master’s and Doctorate levels. Three of its programmes are EPAS-accredited.

- TSM Research, an international CNRS centre of scientific expertise

- TSM Doctoral Programme, an EPAS-accredited international doctoral school

▼ ▼ ▼

Hãy tham gia hội thảo trực tuyến của Trường Quản lý Toulouse (TSM), tại Triển lãm giáo dục "Chọn nước Pháp". TSM là một trung tâm xuất sắc về Quản lý ở Pháp trực thuộc Đại học tổng hợp Toulouse I Capitole !

Dưới một thương hiệu duy nhất, trường tập hợp :

  • TSM, cung cấp các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Pháp ở các bậc Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Ba trong số các chương trình của TSM được chứng nhận kiểm định quốc tế EPAS.

  • TSM Research, một trung tâm chuyên môn khoa học CNRS quốc tế

  • Chương trình Tiến sĩ TSM, một trường đào tạo tiến sĩ quốc tế được EPAS công nhận

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

vendredi (thứ 6) 11/12 - 15:00

  • Hội thảo: "TSM : Study Management in the Best French Student City - Information system faculty : Master "Innovative Information Systems" and MIAGE"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)