Université de Rennes 1

Trường đại học tổng hợp

vendredi (thứ 6) 18/12 - 14:00

Join our degrees entirely taught in English in small group class: the Bachelor in Business and Applied Economics (3rd year) and the International Master in Public Finance. Take the opportunity to study in a research intensive University, located in Rennes, an attractive French city! The Faculty of Economics is renowned for the quality of its academic programs and research. We are an international open Faculty with numerous partnerships with foreign universities, including Hué University.

▼ ▼ ▼

Đại học tổng hợp Rennes 1 cung cấp nhiều chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh và chia thành nhiều lớp nhỏ: chương trình Cử nhân thương mại và kinh tế ứng dụng (năm 3) và chương trình Thạc sĩ Tài chính công. Chọn Đại học tổng hợp Rennes 1 là bạn sẽ được học tại một cơ sở giáo dục với chất lượng nghiên cứu hàng đầu, nằm ở thành phố Rennes, một thành phố hấp dẫn của Pháp !

Khoa Kinh tế được biết đến với các chương trình đào tạo và nghiên cứu có chất lượng xuất sắc. Đây cũng là một khoa hoạt động mạnh ở quốc tế nhờ hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các trường Đại học nước ngoài, trong đó có Đại học Huế.Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

vendredi (thứ 6) 18/12 - 14:00

  • Hội thảo: "Welcome to the Faculty of Economics of Rennes 1 University"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)