Université catholique de l'Ouest

TRường Đại học TỔng hợp Tư Thục

lundi (thứ 2) 7/12 - 14:00

The Catholic University of the West (Université Catholique de l'Ouest – UCO) is a private and prestigious university located in Angers, northwest of France.

The Catholic University of the West (UCO) is more than 140 years old and has a current student population of 12,000. The campus is situated in downtown Angers. The university campus boasts an unusual architectural blend of old and contemporary buildings, standing in a 5-hectare park.

▼ ▼ ▼

Đại học Công giáo phía Tây (Université Catholique de l'Ouest - UCO) là một trường đại học tư thục và danh tiếng nằm ở Angers, phía Tây Bắc nước Pháp.

Đại học Công giáo phía Tây (UCO) đã có hơn 140 năm tuổi, hiện tại trường có hơn 12.000 sinh viên. Trường UCO nằm ở trung tâm thành phố Angers với lối kiến trúc pha trộn giữa các tòa nhà cổ và hiện đại, nằm trong một khuôn viên rộng 5 ha.Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

Lundi (thứ 2) 7/12 - 14:00

  • Hội thảo: "Khám phá các chương trình học tại UCO Angers"

  • Ngôn ngữ: tiếng Việt

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)