Sciences Po

Đại học KHoA học Xã Hội và Nhân Văn

jeudi (thứ 5) 17/12 - 15:00

Sciences Po is an international research university, both selective and open onto the world, ranking among the best institutions in the humanities and social sciences (#2 in Politics & International Studies, 2020 QS World University Rankings).

Sciences Po's mission is to educate future leaders in the public and private sectors, open-minded citizens capable of transforming society. Sciences Po recruits students in nearly 150 countries and provides financial support to 26% of its student body.

▼ ▼ ▼

Sciences Po là một trường đại học nghiên cứu quốc tế. Trường tuyển sinh trên toàn thế giới, là một trong số các cơ sở đào tạo tốt nhất về khoa học xã hội và nhân văn (# 2 về Chính trị & Nghiên cứu Quốc tế trong bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS 2020).

Sứ mệnh của Sciences Po là đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực công và tư, những công dân có tư tưởng cởi mở có khả năng thay đổi xã hội. Sinh viên tại Sciences Po tới từ 150 quốc gia, 26% sinh viên được Science Po hỗ trợ tài chính.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

jeudi (thứ 5) 17/12 - 15:00

  • Hội thảo: "Studying the social sciences in English"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)