CERGY PARIS Université

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP

Vendredi (thứ 6) 18/12 - 18:00

CYU is a cultural, scientific and vocational institution whose faculties include major disciplines such as law, economics and management, international studies and modern languages, humanities, political studies, Education and Sciences. 23 000 students are part of CY Cergy Paris Université, 2 400 among them are coming from the whole world.

You are open minded and curious ? You want to discover another culture, another way of life and be part of the CYU student life ? Come join us !

▼ ▼ ▼

Trường Đại học tổng hợp CY Cergy Paris (CYU) là một ngôi trường văn hóa, khoa học, chuyên nghiệp. Trường đào tạo các chuyên ngành chính như luật, kinh tế và quản lý, nghiên cứu quốc tế và ngôn ngữ hiện đại, nhân văn, nghiên cứu chính trị, giáo dục và khoa học. Trường có 23 000 sinh viên, và 2 400 trong số họ đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Bạn là người cởi mở và hiếu kỳ ? Bạn muốn khám phá một nền văn hóa khác, một lối sống khác và trở thành một phần của CYU ? Hãy đến học tập tại CYU !Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

vendredi (thứ 6) 18/12 - 18:00

  • Hội thảo: "Discovering CY Cergy Paris Université"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)