Y SCHOOLS

NHÓM TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

samedi (thứ 7) 23/10 - 15:00

Onboard Y SCHOOLS’ School of Tourism for a limitless future in an international environment.

-MBA Tourism Management with 2 majors (Luxury Tourism and Business Tourism & Event Management), fully taught in English

-Bachelor Tourism Management with 3 specializations (Wine Tourism, Hotel & Restaurant Management and Development of Tourism Products and Services), taught in French.

Y SCHOOLS was created in 1992 and is the youngest top French Business School.

▼ ▼ ▼

Hãy tham gia trường Du lịch Y SCHOOLS cho một tương lai không giới hạn trong một môi trường quốc tế.

- Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA Quản lý Du lịch với 2 chuyên ngành (Du lịch Cao cấp và Kinh doanh Du lịch & Quản lý Sự kiện), được giảng dạy toàn bộ bằng tiếng Anh

- Chương trình Cử nhân Bachelor Quản lý Du lịch với 3 chuyên ngành (Du lịch Rượu, Quản lý Khách sạn & Nhà hàng và Phát triển các Sản phẩm và Dịch vụ Du lịch), được giảng dạy bằng tiếng Pháp.

Y SCHOOLS được thành lập năm 1992 và là trường thương mại Pháp đứng đầu trẻ nhất.

Meet Bao Tran, 2017 graduate.

Bao Tran joined Y SCHOOLS in 2012 as a double degree student from our Vietnamese partner Hoa Sen University. She graduated with the BBA in 2014, and then joined the MBA.

▼ ▼ ▼

Cùng gặp gỡ Bảo Trân, tốt nghiệp năm 2017

Bảo Trân từ Việt Nam, đến với Y SCHOOLS vào 2012 qua chương trình song bằng hợp tác với trường Đại học Hoa Sen. Cô tốt nghiệp chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh BBA vào năm 2014, và sau đó học tiếp lên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh MBA.

Contact :

Telephone / WhatsApp: +33.6.73.16.46.99

Email: stephanie.guglielmina@yschools.fr

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

samedi (thứ 7) 23/10 - 15:00

  • Hội thảo: "Y SCHOOLS' programs in tourism management"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh/tiếng Việt

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)