VATEL Nîmes

HOTEL & TOURISM BUSINESS SCHOOL

Trường Thương mại Du lịch và khách sạn

samedi (thứ 7) 23/10 - 14:00

WE TURN YOUR QUALITIES INTO A CAREER

WHY CHOOSE VATEL,

- FOR FRANCE, THE MOST VISITED COUNTRY ON EARTH.

- FOR AN INTERNATIONAL CAREER

- FOR VATEL,THE WORLD’S NO.1 BUSINESS SCHOOL GROUP IN HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT

- FOR COMBINED THEORY AND PRACTICE

- FOR RECOGNITION BY INDUSTRY PROFESSIONALS

- FOR THE VATEL PROGRAM, FROM BACHELOR TO MBA

- FOR THE 4 STAR HOTEL AND STUDENTS' RESIDENCE ON CAMPUS

- FOR VATEL’S GLOBAL NETWORK

▼ ▼ ▼

CHÚNG TÔI ĐƯA NHỮNG PHẨM CHẤT CỦA BẠN VÀO MỘT SỰ NGHIỆP

TẠI SAO LẠI CHỌN VATEL,

- VÌ NƯỚC PHÁP, QUỐC GIA ĐƯỢC THAM QUAN NHIỀU NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

- VÌ MỘT SỰ NGHIỆP QUỐC TẾ

- VÌ VATEL, TẬP ĐOÀN TRƯỜNG THƯƠNG MẠI VỀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG VÀ DU LỊCH HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

- VÌ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO KẾT HỢP GIỮA LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

- VÌ SỰ CÔNG NHẬN TỪ CÁC CHUYÊN GIA TRONG NGÀNH

- VÌ CHƯƠNG TRÌNH CỦA VATEL, TỪ CỬ NHÂN BACHELOR TỚI MBA THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

- VÌ KHÁCH SẠN THỰC HÀNH 4 SAO VÀ KÝ TÚC XÁ CHO SINH VIÊN CÓ SẴN TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO

- VÌ MẠNG LƯỚI KẾT NỐI TOÀN CẦU CỦA VATEL

Contact :

c.dachy@vatel.fr

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

samedi (thứ 7) 23/10 - 14:00

  • Hội thảo: "Hotel & Tourism Business"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)