VATEL Bordeaux

HOTEL & TOURISM BUSINESS SCHOOL

Trường Thương mại Du lịch và khách sạn

samedi (thứ 7) 23/10 - 13:00

"Vatel Bordeaux was created 27 years ago and trains the managers, directors and entrepreneurs of the Hospitality Industry.

It's part of the 1st Worldwide Business School Group in Hospitality and Tourism Management – the Vatel group (52 campuses, in more than 30 countries).

We welcome 680 students from more than 50 nationalities in our 3 certified programs :

- Bachelor in International Hotel Management

- MBA in International Hotel Management

- MBA Specialisation in Wine & Spirits Management"

▼ ▼ ▼

Vatel Bordeaux được thành lập cách đây 27 năm và đào tạo các nhà quản lý, giám đốc và chủ doanh nghiệp trong ngành Công nghiệp Khách sạn Nhà hàng.

Là thành viên của tập đoàn trường thương mại về Quản lý Khách sạn Nhà Hàng và Du lịch hàng đầu thế giới – tập đoàn Vatel (52 cơ sở đào tạo, tại hơn 30 quốc gia).

Chúng tôi hiện đang chào đón 680 sinh viên với hơn 50 quốc tịch trong 3 chương trình được cấp bằng của chúng tôi :

- Cử nhân Quản lý Khách sạn Quốc tế - Bachelor in International Hotel Management

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ngành Quản lý Khách sạn Quốc tế - MBA in International Hotel Management

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản lý Rượu vang & Rượu mạnh- MBA Specialisation in Wine & Spirits Management

Contact :

admissions-bordeaux@vatel.fr

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

samedi (thứ 7) 23/10 - 13:00

  • Hội thảo: "Opportunities and (new) positions in the Hospitality Sector"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)