Le Cordon Bleu

TRƯỜNG DẠY NGHỀ ẨM THỰC

samedi (thứ 7) 23/10 - 16:00

"Founded in 1895 in Paris, Le Cordon Bleu is the leading global network of culinary arts and hospitality management institutes with more than 35 schools in over 20 countries. Our teaching methodology “watch, do, learn” is conveyed in demonstrations followed by practical sessions overseen by our Chefs All Le Cordon Bleu programs are taught in French and/or English.

Le Cordon Bleu Paris offers various programs from certificate courses to executive education courses to international students"

▼ ▼ ▼

Được thành lập năm 1895 tại Paris, Le Cordon Bleu là mạng lưới toàn cầu đứng đầu trong nghệ thuật ẩm thực và mạng lưới các viện đào tạo về quản lý khách sạn nhà hàng với hơn 35 trường trên hơn 20 quốc gia. Phương pháp giảng dạy “xem, làm, học” của chúng tôi được truyền đạt thông qua các buổi trình diễn tiếp nối bởi các khóa thực hành được giám sát bởi các Chef của chúng tôi. Tất cả các chương trình của Le Cordon Bleu được giảng dạy bằng tiếng Pháp và/hoặc bằng tiếng Anh.

Le Cordon Bleu Paris có các chương trình đào tạo đa dạng từ các khóa học cấp chứng chỉ đến các khóa học đào tạo kỹ năng quản lý chuyên môn cho sinh viên quốc tế.

Contact :

paris@cordonbleu.edu

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

samedi (thứ 7) 23/10 - 16:00

  • Hội thảo: "Le Cordon Bleu is the leading global network of culinary arts and hospitality management institutes"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)