EPITA School of Engineering and Computer Science

Trường kỹ sư TIN HỌC

samedi (thứ 7) 06/11 - 17:00

Interested in artificial intelligence and computer science? Join EPITA for a talk where Mr Rabih HADDAD, the Director of International Programs of EPITA, explain why you should study with them in Paris.

Offering English-taught Bachelor and Master programs, they are a French bilingual Engineering School that trains students to become outstanding IT engineers.

Over 96% of EPITA students are employed right after graduation.

▼ ▼ ▼

Bạn quan tâm đến trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính? Hãy tham dự hội thảo trực tuyến và trao đổi với đại diện của trường EPITA, ông Rabih HADDAD, Giám đốc các Chương trình Quốc tế của EPITA, ông sẽ giải thích lý do tại sao bạn nên học tại đây. Trường cung cấp các chương trình bậc Cử nhân và Thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh.

Đây là một Trường Kỹ sư song ngữ, đào tạo sinh viên trở thành những kỹ sư Công nghệ thông tin xuất sắc. Hơn 96% sinh viên EPITA có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Ms Thach Thao TRAN is now a Confirmed Software Engineer at Ogury, one of the fastest-growing adTech startups in Europe. At EPITA, she undertook the MSc Computer Science in Software Engineering.

▼ ▼ ▼

Thach Thao TRAN hiện đang là kỹ sư phần mềm kinh nghiệm tại Ogury, một trong những công ty khởi nghiệp về công nghệ quảng cáo adTech startup phát triển nhanh nhất tại châu Âu. Bạn đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Master Khoa học Máy tính chuyên ngành Công nghệ Phần Mềm tại EPITA.

Contact :

Ms Catherine CHUNG

international-programs@epita.fr

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

samedi (thứ 7) 06/11 - 17:00

  • Hội thảo: "Study Artificial Intelligence with EPITA"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)