EICAR

TRƯỜNG ĐIỆN ẢNH & Truyền hình

samedi (thứ 7) 20/03 - 15:00

EICAR - The International Film & Television School Paris

Since 1972, EICAR has been preparing tomorrow's professionals for the professions of cinema and television, sound and music, live performance and production.

The pedagogy of "learning by doing", designed and taught by active professionals, relies on adapted infrastructures and state-of-the-art technical equipment to encourage practice.

With more than 60 nationalities represented, the students build an international professional network throughout their studies.

▼ ▼ ▼

EICAR - Trường Điện ảnh & Truyền hình Quốc tế Paris

Thành lập từ năm 1972, EICAR đã đào tạo các chuyên gia trong các lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, âm thanh và âm nhạc, biểu diễn trực tiếp và sản xuất. Trường có các chương trình Bachelor (3 năm), Master ( 2 năm) và học tiếng chuyên ngành (1 năm).

Theo thông tin mới nhất, khoá học tiếng chuyên ngành nghe nhìn (FLE.A : Français langue étrangère & Audiovisuel) sẽ khai giảng vào tháng 9.2021, kéo dài trong 1 năm với 500 giờ học và có thi lấy bằng DELF B2 vào cuối khoá.

Phương pháp sư phạm “vừa học vừa làm”, được thiết kế và giảng dạy bởi các chuyên gia dựa trên cơ sở hạ tầng thích ứng và thiết bị kỹ thuật hiện đại để khuyến khích sinh viên thực hành. Trong năm học tới trường cũng sẽ chuyển sang cơ sở mới ở Porte d’Ivry với diện tích lên tới 7000m² cùng 350 phòng ở cho sinh viên.

Một mạng lưới chuyên nghiệp quốc tế được hình thành trong suốt quá trình học từ các sinh viên tới từ hơn 60 quốc gia và lãnh thổ.

Contact :

john.mcnulty@eicar.me

Revoir la conférence
Xem lại hội thảo

  • Hội thảo: "Film‌ ‌&‌ ‌TV‌ ‌programs,‌ ‌EICAR,‌ ‌Paris"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh (Phụ đề tiếng Việt)

  • Thời gian : 40 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)