Université catholique de l'Ouest

TRường Đại học TỔng hợp CÔNG GIÁO

samedi - thứ 7 - 09/10 16:00

Founded in 1875, The Université Catholique de l'ouest - UCO is a reputable private university located in Angers. Every year, UCO welcomes international students from more than 70 countries. With this advantage, students in UCO will be learning in a multicultural and creative environment. Angers is one of the largest student city in France, with culture, health and younth instilled into every corner of the city, bringing an environment of academic freedom for students living here.


▼ ▼ ▼

Được thành lập vào năm 1875, Đại học Université Catholique de l'Ouest - UCO là trường đại học tư thục danh tiếng tọa lạc ở Angers. Hằng năm, UCO đón tiếp sinh viên quốc tế đến từ hơn 70 quốc gia. Với lợi thế này, sinh viên UCO được học tập trong một môi trường đa văn hóa và sáng tạo. Là một trong những thành phố sinh viên lớn nhất nước Pháp, văn hóa và sức trẻ thấm nhuần vào từng ngóc ngách của thành phố Angers, mang đến một môi trường học tập tự do và hiệu quả cho sinh viên sinh sống tại đây.

Contact :

gduong@uco.fr

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

samedi (thứ 7) 09/10 - 16:00

  • Hội thảo: "Học tại UCO và khám phá đời sống tại Pháp"

  • Ngôn ngữ: tiếng Việt

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)