emlyon
Business School

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

samedi - thứ 7 - 09/10 17:00

Vous êtes intéressé par les programmes d’emlyon business school? Vous souhaitez vous préparer pour la sélection de SAI de l’année prochaine? Vous souhaitez connaître l’expertise d’emlyon et la procédure d’inscription? Vous souhaitez connaître nouveau BBA programme? emlyon vous invite à une présentation à CampusFrance qui vous permettra de découvrir tous nos programmes. C’est une occasion d’échanger avec notre responsable de la promotion, de mieux connaître la procédure de l’admission.

▼ ▼ ▼

Bạn quan tâm tới các chương trình của trường thương mại emlyon business school ? Bạn muốn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh quốc tế SAI (Service d’Admissions Internationales) của năm tới ? Bạn muốn tìm hiểu về sở trường chuyên môn của trường emlyon và quy trình đăng ký ? Bạn muốn biết những chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh BBA (Bachelor in Business Administration) mới ? Trường emlyon xin mời các bạn đến tham dự buổi trình bày của chúng tôi tại sự kiện của Campus France. Buổi giới thiệu này sẽ cho phép các bạn khám phá tất cả các chương trình hiện nay của trường. Đây sẽ là dịp để các bạn có thể trao đổi trực tiếp cùng người phụ trách tuyển sinh của chúng tôi, cũng như giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn quy trình tuyển sinh của nhà trường.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

samedi (thứ 7) 09/10 - 17:00

  • Hội thảo: "emlyon business school"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)