EICAR

TRƯỜNG ĐIỆN ẢNH & Truyền hình

samedi (thứ 7) 20/11 - 13:00

EICAR - The International Film & Television School Paris

Since 1972, EICAR has been preparing tomorrow's professionals for the professions of cinema and television, sound and music, live performance and production.

The pedagogy of "learning by doing", designed and taught by active professionals, relies on adapted infrastructures and state-of-the-art technical equipment to encourage practice.

With more than 60 nationalities represented, the students build an international professional network throughout their studies.

▼ ▼ ▼

EICAR - Trường Điện ảnh & Truyền hình Quốc tế Paris

Từ năm 1972, EICAR, một trường điện ảnh và truyền hình tại Paris, đã chuẩn bị hành trang cho các chuyên gia của ngày mai để có thể làm việc trong ngành điện ảnh và truyền hình, âm thanh và âm nhạc, biểu diễn trực tiếp và sản xuất.

Phương pháp đào tạo "học thông qua thực hành - learning by doing", được xây dựng và giảng dạy bởi những chuyên gia trong ngành, dựa trên cơ sở vật chất được mô phỏng phù hợp và thiết bị kỹ thuật tân tiến nhất để tạo điều kiện cho việc thực hành.

Đến từ hơn 60 quốc gia, các bạn sinh viên đã tạo nên một mạng lưới kết nối quốc tế chuyên nghiệp thông qua việc học của mình.

Contact :

John McNulty, International Admission Officer

inquiries@eicar.fr

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

samedi (thứ 7) 20/11 - 13:00

  • Hội thảo: "Film‌ ‌&‌ ‌TV‌ ‌programs,‌ ‌EICAR,‌ ‌Paris"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh (Phụ đề tiếng Việt)

  • Thời gian : 45 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)