Arts - Création

NGHỆ THUẬT - SÁNG TẠO

Design, cinéma, télévision, animation, photographie, gemmologie, luxe, marché de l'art… La France, c’est une centaine d’écoles spécialisées dans l'art & la création et c'est plus de 450 000 emplois dans la culture et les industries !


Rendez-vous le 20 novembre 2021 pour rencontrer et échanger avec les responsables pédagogiques de 4 écoles françaises d'art & de création incontournables !

▼ ▼ ▼

Thiết kế, điện ảnh, truyền hình, hoạt hình, nhiếp ảnh, ngành đá quý, hàng xa xỉ, thị trường nghệ thuật... Pháp có khoảng một trăm trường chuyên ngành nghệ thuật và sáng tạo và hơn 450 nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật!


Hẹn gặp bạn vào Thứ bảy 20/11/2021, từ 13h00, để gặp gỡ và trao đổi với đại diện của bốn trường nghệ thuật và sáng tạo của Pháp nhé !


Découvrez les écoles d'art et de création

hãy tìm hiểu các trường ĐÀO TẠO NGHỆ THUẬT - SÁNG TẠO