UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP


dimanche (Chủ nhật) 21/03 - 14:00

Would you like to study in the perfect environment ? Come to the University of Franche-Comté! You will developp the full potential of your talents and prepare yourself for the challenges of tomorrow. 5 campuses, 30 000 students in the heart of the Region Bourgogne Franche-Comté.

▼ ▼ ▼

Bạn có muốn học tập trong một môi trường hoàn hảo? Hãy đến với Đại học tổng hợp Franche-Comté để phát huy hết tiềm năng của mình và chuẩn bị tinh thần cho những thử thách của ngày mai !

Trường nằm ở trung tâm của Vùng Bourgogne với 5 cơ sở và 30.000 sinh viên.


Contact :

florian.chapey@univ-fcomte.fr

Revoir la conférence
Xem lại hội thảo

  • Hội thảo: "Study at University of Franche-Comté‌"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 40 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)