Rennes School of Business

Trường Quản trị kinh doanh

dimanche (Chủ nhật)

21/03 - 13:00

Chọn nước Pháp và tham gia đối thoại với trường Rennes School of Business. Rennes SB được chứng nhận uy tín 3 sao bởi các tổ chức quốc tế: EQUIS,AACSB, AMBA. Rennes SB cung cấp 15 chương trình Thạc sĩ được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh như tài chính, kế toán, phân tích dữ liệu, marketing, logistics, đàm phán, quản lý bền vững,...55% số sinh viên và 95% giảng viên đến từ quốc tế. Trường có cơ sở giảng dạy tại thành phố Rennes và Paris. Come and Meet our MSc student Anh Tuan & our Alumni Hoai Vi!


Contact :

shu.bourgeon@rennes-sb.com

Revoir la conférence
Xem lại hội thảo

  • Hội thảo: "Study Business and Management in English at Rennes School of Business"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh tiếng Việt

  • Thời gian : 40 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)