ISC PARIS

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

Dimanche (Chủ nhật) 21/03 - 15:00

"ISC Paris is one of the top French Business Schools that belong to the "Conférence des grandes écoles" and international accreditations: AACSB, AMBA, and EPAS.

A network of 18,500 graduates from 80 countries, and an international platform of 135 partner universities, ISC Paris offers a wide range of customized trainings, degree programs, jointly-accredited certificates, and university-level courses offered by expert consultants who are keenly aware of how businesses operate."

▼ ▼ ▼

ISC Paris là một trong những Trường Kinh doanh hàng đầu của Pháp thuộc "Conférence des grandes écoles " (CGE) và được cấp các chứng nhận quốc tế: AACSB, AMBA và EPAS.

Với mạng lưới 18.500 sinh viên tốt nghiệp từ 80 quốc gia và nền tảng quốc tế gồm 135 trường đại học đối tác, ISC Paris cung cấp một loạt các chương trình đào tạo tùy chỉnh, chương trình cấp bằng, chứng chỉ được đồng công nhận và các khóa học bậc đại học được cung cấp bởi các chuyên gia tư vấn am hiểu sâu sắc về cách doanh nghiệp hoạt động.

Contact :

lvalandro@iscparis.com

Revoir la conférence
Xem lại hội thảo

  • Hội thảo: "L'ISC un choix parfait"

  • Ngôn ngữ: tiếng Pháp

  • Thời gian : 40 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)