ESSCA
School of Management

Trường quản trị kinh doanh

SAMEdi (thứ 7) 20/03 - 10:00

Founded in 1909, ESSCA School of Management is accredited by AACSB, EQUIS and AMBA. As one of the most popular schools for French high school graduates, ESSCA's 5-year Grande Ecole program is ranked N°2 in France. Its Master in Management is ranked N. 56 globally by Financial Times and N.38 in terms of the salary percentage increase.

ESSCA currently has six campuses in France, two oversea campuses Budapest and Shanghai.

94% students found a job within 3 months after the graduation.

▼ ▼ ▼

Được thành lập năm 1909, trường Đào tạo Quản lý ESSCA là một Trường lớn - Grande Ecole, có các chứng nhận kiểm định chất lượng uy tín hàng đầu thế giới như AMBA, EQUIS, AACS . Là một trong những trường Đại học được học sinh tốt nghiệp THPT của Pháp lựa chọn, chương trình đào tạo 5 năm cấp bằng của Grande Ecole - ESSCA's 5 years Grande Ecole Program đứng thứ HAI tại Pháp. Chương trình Master in Management của trường đứng thứ 56 toàn hạng của tạp chí Financial Times và thứ 38 về tỷ lệ tăng thu nhập.

ESSCA hiện có sáu cơ sở tại Pháp, hai cơ sở ở nước ngoài tại Budapest và Thượng Hải.

94% sinh viên của trường tìm được việc làm trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp.

Contact :

liqing.chen@essca.fr

Revoir la conférence
Xem lại hội thảo