EDHEC
BUSINESS SCHOOL

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

samedi (thứ 7) 20/03 - 17:00

Based in Lille, Nice, Paris, London and Singapore, and counting 110 nationalities on its campuses and partnerships with 282 leading universities around the world. EDHEC is ranked among the best 15 business schools in Europe (Financial Times 2021), their BBA is No. 1 in France (Challenges, 2020) and Master in Finance Top 5 worldwide (Financial Times 2020). EDHEC is also part of the less than 1% of schools in the world accredited with the triple crown (AACSB, EQUIS, AMBA).

▼ ▼ ▼

Có trụ sở tại Lille, Nice, Paris, London và Singapore, với sinh viên đến từ 110 quốc gia và quan hệ đối tác với 282 trường đại học hàng đầu trên thế giới, EDHEC được xếp hạng trong số 15 trường kinh doanh tốt nhất ở Châu Âu (Financial Times 2021).

Chương trình Bachelor of Business Administration của EDHEC đứng số 1 tại Pháp (Challenges, 2020) và Master in Finance thuộc Top 5 trên toàn thế giới (Financial Times 2020). EDHEC cũng thuộc 1% các trường trên thế giới được cấp cả 3 kiểm định quốc tế cho chất lượng chương trình đào tạo (AACSB, EQUIS, AMBA).


Revoir la conférence
Xem lại hội thảo

  • Hội thảo: "Meet EDHEC Business School"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh (Phụ đề tiếng Việt)

  • Thời gian : 40 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)