VATEL Nîmes

HOTEL & TOURISM BUSINESS SCHOOL

Trường Thương mại Du lịch và khách sạn

mercredi (thứ 4) 16/12 - 15:00

Hotel and tourism Business School, Vatel forme les cadres opérationnels et les cadres dirigeants qui se dédient à un secteur d'activité en pleine expansion : l'Hôtellerie et le Tourisme international. Le cursus s'effectue en 3 ou 5 ans http://www.vatel.fr

En Europe, l'enseignement est diffusé au choix :

- en langue française à Paris, Lyon, Nîmes et Bordeaux (France), Martigny (Suisse) http://www.vatel.ch

- en langue anglaise à Bruxelles (Belgique)

▼ ▼ ▼

Trường Thương mại Du lịch và khách sạn Vatel đào tạo các chuyên gia làm việc và lãnh đạo chuyên về lĩnh vực đầy triển vọng : Khách sạn và Du lịch quốc tế. Trường có các chương trình đào tạo 3 năm hoặc 5 năm.

Tại Châu Âu, chương trình giảng dạy được thiết kế theo hình thức tự chọn :

  • giảng dạy bằng tiếng Pháp tại Paris, Lyon, Nîmes và Bordeaux (Pháp), Margigny (Thụy Sĩ)

  • giảng dạy bằng tiếng Anh tại Bruxelles (Bỉ).

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

mercredi (thứ 4) 16/12 - 15:00

  • Hội thảo: "Présentation de Vatel, Leader de l'Enseignement du Management de l'Hôtellerie-Tourisme"

  • Ngôn ngữ: tiếng Phap

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)