Spéos

Paris Photographic Institute

TRƯỜNG NGHỆ THUẬT NHIẾP ẢNH, Kĩ xảo

mercredi (thứ 4) 9/12 - 17:00

Discover the photography school #Spéos and the training it offers to become a professional photographer during ""Choose France"", the series of webinars organised by Campus France Vietnam.

Spéos trains the photographers of tomorrow, all around the world and the school is still recruiting in January!

For further information on course contents, dates, tuition etc., please have a look at our website at https://speos-photo.com/en/upcoming-program-intakes/.

▼ ▼ ▼

Khám phá trường nhiếp ảnh Spéos và chương trình đào tạo để trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tại Triển lãm trực tuyến Giáo dục ĐH Pháp "Chọn nước Pháp" do Campus France Vietnam tổ chức.

Spéos đào tạo các nhiếp ảnh gia của ngày mai, trên toàn thế giới và trường vẫn đang tuyển sinh vào tháng 1 !

Để biết thêm thông tin về các khóa học, lịch khai giảng, học phí,v.v...vui lòng tham khảo tại website của chúng tôi.


Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

mercredi (thứ 4) 9/12 - 17:00

  • Hội thảo: "Spéos Photo-Video-CGI School Presentation"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)