ISIPCA

TRƯỜNG ĐÀO TẠO NƯỚC HOA, MỸ PHẨM, HƯƠNG LIỆU

mardi (thứ 3) 15/12 - 15:00

You are interested in Perfumery, Cosmetics, or Flavors ?

ISIPCA, the French leading graduate school of the Greater Paris Chamber of Commerce and Industry, provides you with high level scientific degrees and short online programs and Summer Schools in these fields.

It also offers cutting-edge laboratories and equipment in Versailles.

ISIPCA hosts about 600 students including 27% International Students from over the world. ISIPCA Alumni has 5,000 alumni.

We look forward to meeting you soon !

▼ ▼ ▼

Bạn quan tâm đến Nước hoa, Mỹ phẩm, hoặc Hương liệu?

ISIPCA, trường sau đại học hàng đầu của Pháp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris cung cấp các chương trình cấp bằng với trình độ khoa học cao, các chương trình trực tuyến ngắn hạn và chương trình mùa hè trong các lĩnh vực này.

Trường có các phòng thí nghiệm và thiết bị tiên tiến ở Versailles.

ISIPCA có khoảng 600 sinh viên trong đó 27% sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. ISIPCA Alumni có 5.000 cựu sinh viên.

Chúng tôi mong sớm được gặp các bạn tại Triễn lãm trực tuyến "Chọn nước Pháp"!

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

mardi (thứ 3) 15/12 - 15:00

  • Hội thảo: "Higher Education in Business and Science in Perfumery, Cosmetics, Food Flavors"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)