EICAR

TRƯỜNG ĐIỆN ẢNH & Truyền hình

jeudi (thứ 5) 10/12 - 15:00

EICAR - The International Film & Television School Paris

Découvrez les formations en français et en anglais, aux métiers du cinéma, de la télévision, de la musique, de l’acting, des effets spéciaux, et bien plus encore ! Rencontrez notre équipe et posez vos questions.

▼ ▼ ▼

EICAR - The International Film & Television School Paris

Join us to discover our French and English-language programs in Filmmaking, Music, Acting, FX and much more ! Our Admission Team members will answer to all your questions.

▼ ▼ ▼

EICAR - Trường Điện ảnh & Truyền hình Quốc tế Paris

Hãy tham gia hội thảo trực tuyến của chúng tôi tại Triển lãm "Chọn nước Pháp" để khám phá các chương trình giảng dạy bằng tiếng Pháp và tiếng Anh của EICAR về Làm phim, Âm nhạc, Diễn xuất, Hiệu ứng đặc biệt và hơn thế nữa ! Bộ phận Tuyển sinh của chúng tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.


Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

jeudi (thứ 5) 10/12 - 15:00

  • Hội thảo: "Film‌ ‌&‌ ‌TV‌ ‌programs,‌ ‌EICAR,‌ ‌Paris‌ "

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh (Phụ đề tiếng Việt)

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)