IMT atlantique

Trường kỹ sư


jeudi (thứ 5) 10/12 - 17:00

IMT Atlantique is one of the Top Engineering Graduate schools in France, and recognized internationally in the most prestigious university rankings. The institution aims to contribute its scientific and technical excellence to education and innovation in the fields of digital technology, energy and the environment.

Join IMT Atlantique webinar, explore the available courses and get more information about Masters programs taught in English, the best study opportunity for international students !

▼ ▼ ▼

IMT Atlantique là một trong những trường Kỹ sư hàng đầu của Pháp và được quốc tế công nhận trong các bảng xếp hạng đại học uy tín nhất. Trường có những đóng góp to lớn về khoa học và kỹ thuật cho nền giáo dục và đổi mới trong các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số, năng lượng và môi trường.

Hãy tham gia hội thảo trực tuyến của IMT Atlantique tại Triển lãm giáo dục Đại học Pháp "Chọn nước Pháp" để tìm hiểu các khóa học hiện có, các chương trình Thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh - cơ hội học tập tốt nhất cho sinh viên quốc tế !Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

jeudi (thứ 5) 10/12 - 17:00

  • Hội thảo: "IMT Atlantique - Study in a leading French Graduate Engineering School"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)