EPITA

School of Engineering and Computer Science

(Trường kỹ sư)


lundi (thứ 2) 14/12 - 16:00

Interested in artificial intelligence and computer science ? Join EPITA for a talk where Mr Rabih HADDAD, the Director of International Programs of EPITA, explain why you should study with them in Paris. Offering English-taught Bachelor and Master programs, they are a French bilingual Engineering School that trains students to become outstanding IT engineers. Over 96% of EPITA students are employed right after graduation.

▼ ▼ ▼

Bạn quan tâm đến trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính? Hãy tham dự hội thảo trực tuyến và trao đổi với đại diện của trường EPITA, ông Rabih HADDAD, Giám đốc các Chương trình Quốc tế của EPITA, ông sẽ giải thích lý do tại sao bạn nên học tại đây. Trường cung cấp các chương trình bậc Cử nhân và Thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh. Đây là một Trường Kỹ sư song ngữ, đào tạo sinh viên trở thành những kỹ sư Công nghệ thông tin xuất sắc. Hơn 96% sinh viên EPITA có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

lundi (thứ 2) 14/12 - 16:00

  • Hội thảo: "Study Artificial Intelligence with EPITA"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)