FRENCH IN NORMANDY

TRƯỜNG DẠY TIẾNG PHÁP

mercredi (thứ 4) 16/12 - 14:00

French in Normandy, the 1st ever super star STM French School, was also voted BEST FRENCH LANGUAGE SCHOOL 2013-2020.

FIN has set up partnership with the local business schools , CESI, INSA and ESIGELEC (Rouen Engineering Schools), Fauchon Gastronomy School, Rouen University, the Regional Cooking School and the French National Institute for Baking and Cakes. These partnerships allow FIN to offer students the best in Work Placements and Vocational Courses.

▼ ▼ ▼

French in Normandy đã nhận được danh hiệu Super star đầu tiên của báo Study Travel Magazine và trường dạy tiếng Pháp tốt nhất trong giai đoạn 2013-2020 do STM bầu chọn.

FIN đã kí thỏa thuận hợp tác với nhiều trường thương mại và các đối tác giáo dục khác như: trường kỹ sư CESI, trường kỹ sư INSA, trường kỹ sư ESIGELEC, trường ẩm thực Fauchon, đại học tổng hợp Rouen, trường ẩm thực của vùng và Viện làm bánh và bánh quốc gia Pháp. Các thỏa thuận hợp tác cho phép FIN mang lại những điều tốt nhất cho sinh viên trong môi trường làm việc và các khóa học nghề.Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

mercredi (thứ 4) 16/12 - 14:00

  • Hội thảo: "French in Normandy: a school of French with a lot of pathways!"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)