Y SCHOOLS

NHÓM TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

mercredi (thứ 4) 9/12 - 15:00

Y SCHOOLS, formerly “Groupe ESC Troyes” in Champagne was created in 1992. It is the youngest top French Business School. It enjoys all national accreditations, full recognition by the national Ministry of Higher Education and Research, and is accredited by the “Conférence des Grandes Ecoles”. It is located in Troyes, a medieval city, 90 minutes South-East of the city center of Paris, in the Champagne region.

1900 students, including 400 international students, at the Bachelor and Master levels.

▼ ▼ ▼

Y SCHOOLS, tiền thân là Nhóm các trường Thương mại ESC Troyes, có trụ sở ở Champagne, được thành lập năm 1992. Thuộc top các trường Quản trị kinh doanh non trẻ nhất của Pháp. Trường rất tự hào đã đạt được các chứng nhận kiểm định chất lượng đào tạo quốc gia, hoàn toàn được Bộ Nghiên cứu và Đại học công nhận, và là thành viên của Hội đồng các Trường lớn "Conférence des Grandes Ecoles". Trường nằm ở thành phố Troyes, thuộc vùng Champagne, một thành phố có từ thời trung cổ, cách Paris 90 phút về phía Đông Nam.

1900 sinh viên trong đó có 400 sinh viên quốc tế, đang học tập ở trường ở bậc Cử nhân và Thạc sĩ.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

mercredi (thứ 4) 9/12 - 15:00

  • Hội thảo: "Y SCHOOLS: 1 School for 3 main domains of teaching"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)