Rennes School of Business

Trường Quản trị kinh doanh

lundi (thứ 2) 14/12 - 18:00

Rennes School of Business là một trong số những trường quốc tế hàng đầu tại châu Âu đào tạo về Quản lý : Được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh (hệ Cử nhân và 16 chương trình hệ Thạc sĩ); 55% số sinh viên và 95% giảng viên đến từ quốc tế, và có đến 79 quốc tịch khác nhau đang học tập và làm việc tại đây. Đạt được chứng nhận kiểm định chất lượng uy tín 3 sao AACSB, AMBA và EQUIS, và nằm trong top đầu về đào tạo Thạc sĩ về Phân tích dữ liệu (Data Analytics) và Marketing trong hệ thống đánh giá QS Ranking 2020.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

Lundi (thứ 2) 14/12 - 18:00

  • Hội thảo: "Study Business and Management in English at Rennes School of Business"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh tiếng Việt

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)