NEOMA

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

vendredi (thứ 6) 15/12 - 15:00

"You are interested in studying English taught programs in a Top 10 Business School in France? NEOMA Business School is waiting for you with it long standing history and complete program offer.

Come to discover NEOMA's 20+ Master programs and 3 Bachelor programs.

You also have opportunities to apply for our Excellence scholarship and take advantage of the best students service."

▼ ▼ ▼

Bạn muốn học một chương trình bằng tiếng Anh ở một trường thuộc top 10 trường Quản trị kinh doanh tại Pháp ? NEOMA Business School , một trường có bề dày kinh nghiệm về đào tạo, cung cấp các chương trình đào tạo hoàn chỉnh đang chờ đợi bạn .

Hãy khám phá hơn 20 chương trình Thạc sĩ của NEOMA và 3 chương trình Cử nhân.

Bạn cũng có cơ hội để ứng tuyển Học bổng Excellence và được hưởng các ưu đãi của dịch vụ sinh viên một cách tốt nhất.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

vendredi (thứ 6) 15/12 - 15:00

  • Hội thảo: "Study English programs at NEOMA Business School"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)