Mbs montpellier business school

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

mercredi (thứ 4) 9/12 - 14:00

Founded in 1897, MBS holds the three prestigious international accreditations AACSB, EQUIS and AMBA, and has been continuously ranked in the Financial Times’ Best Masters in Management rankings since 2012.

The school develops a complete range of management courses: Bachelor programme, Grande Ecole Master in Management programme, Masters of Science, Executive MBA.

Some key figures : +1,200+ international students | Graduate employment rate : 95% | +17,000 alumni

PREPARE TO CHANGE THE FUTURE

▼ ▼ ▼

Được thành lập vào năm 1897, MBS có ba chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế danh tiếng thế giới gồm AACSB, EQUIS và AMBA và liên tục được xếp hạng trong bảng xếp hạng Thạc sĩ Quản lý Tốt nhất của Financial Times kể từ năm 2012.

Trường phát triển nhiều khóa học về quản lý : Chương trình Cử nhân, Chương trình Thạc sĩ Quản lý Grande Ecole, Thạc sĩ Khoa học, MBA Điều hành.

Một vài số liệu chính: +1,200+ sinh viên quốc tế | Tỷ lệ có việc làm sau đại học: 95% | +17.000 cựu sinh viên

HÃY SẴN SÀNG ĐỂ THAY ĐỔI TƯƠNG LAI !

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

mercredi (thứ 4) 9/12 - 14:00

  • Hội thảo: "Why to choose Montpellier Business School ?"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)