ISC PARIS

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

mardi (thứ 3) 8/12 - 16:00

ISC Paris is one of the top French Business Schools that belong to the "Conférence des grandes écoles" and three international accreditations: AACSB, AMBA, and EPAS.

A network of 18,500 graduates in 80 countries, with 135 international partener universities in 44 countries, ISC Paris offers a wide range of customized trainings, degree programs, jointly-accredited certificates, and university-level courses offered by expert consultants who are keenly aware of how businesses operate.

▼ ▼ ▼

ISC Paris là một trong những trường Quản trị Kinh doanh đứng đầu của Pháp thuộc Hiệp hội các Trường Lớn "Conférence des Grandes Ecoles", trường sở hữu bộ ba chứng nhận kiểm định chất lượng uy tín gồm : AACSB, AMBA, và EPAS.

Với mạng lưới 18,500 sinh viên tốt nghiệp làm việc tại 80 quốc gia trên thế giới và 135 đối tác đại học quốc tế ở 44 quốc gia, ISC có các chương trình đào tạo đa dạng, chương trình cấp bằng, chứng chỉ đồng cấp, khóa học bậc đại học do các chuyên gia cố vấn trình độ cao trong lĩnh vực kinh doanh giảng dạy.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

mardi (thứ 3) 8/12 - 16:00

  • Hội thảo: "Choisir l'ISC Paris"

  • Ngôn ngữ: tiếng Pháp

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)