INSEAD

TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ

vendredi (thứ 6) 11/12 - 18:00

INSEAD - leading international business school.

With a campus in France, Singapore, UAE, and San Francisco, INSEAD is the ideal school to advance your global carreer aspirations.

If you are seeking a top-ranked MBA or Master in Management, please connect with us at this event to discover more.

Scholarships available."

▼ ▼ ▼

INSEAD - trường kinh doanh quốc tế hàng đầu.

Với cơ sở tại Pháp, Singapore, UAE và San Francisco, INSEAD là trường lý tưởng để thúc đẩy khát vọng nghề nghiệp toàn cầu của bạn.

Nếu bạn đang tìm kiếm bằng MBA hoặc Thạc sĩ Quản lý được xếp hạng hàng đầu, vui lòng kết nối với chúng tôi tại sự kiện này để khám phá thêm.

Học bổng INSEAD đang chờ đợi các bạn !

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

vendredi (thứ 6) 11/12 - 18:00

  • Hội thảo: "INSEAD - The Business School for the World"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)