FIGS EDUCATION

NHÓM TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

mardi (thứ 3) 8/12 - 15:00

FIGS Education is a leading French private University Group, and comprises 20 schools to offer international students a full range of Bachelor, Master, MBA and Executive Education Programs taught in English. FIGS offers a large range of programs, taught in French or in English in 10 French cities, with most important hubs being Paris and Lyon. Choose over 60 degree programs across 20 study fields with 6 major disciplines: Business, Communication, Tourism, IT, Design and Environment.

▼ ▼ ▼

France International Graduate School (gọi tắt là FIGS) là một hệ thống trường tư thục chất lượng cao, gồm 20 trường, với các chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp và tiếng Anh ở các bậc Cử nhân, Thạc sĩ, MBA, ở 10 khu học xá tại các thành phố lớn của Pháp, trong đó có: Paris và Lyon. Sinh viên được lựa chọn hơn 60 chương trình cấp bằng trên 20 lĩnh vực nghiên cứu với 6 chuyên ngành chính : Kinh doanh, Truyền thông, Du lịch, Công nghệ thông tin, Thiết kế và Môi trường.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

mardi (thứ 3) 8/12 - 15:00

  • Hội thảo: "FIGS Education - study in France"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)