ESSEC Business School

TRƯờNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

lundi (thứ 2) 7/12 - 16:00

A leading pioneer in education since 1907, ESSEC is the 7th top business school in Europe (Financial Times 2019) and is in the top 6% for Business & Management Studies (QS World University Rankings by Subject 2020: Business & Management Studies). We also hold the prestigious “Triple Crown” accreditation awarded by AMBA, EQUIS and AACSB. We offer a wide range of top-ranked programs that provide strong global exposure, professional networks and career outcomes.

▼ ▼ ▼

Tiên phong đi đầu trong lĩnh vực giáo dục từ năm 1907, ESSEC là trường kinh doanh đứng thứ 7 ở Châu Âu (theo Financial Times 2019) và nằm trong top 6% về đào tạo Kinh doanh & Quản lý (QS World University Rankings by Subject 2020: Business & Management Studies). Chúng tôi đã được nhận bộ ba chứng nhận kiểm định chất lượng danh tiếng : AMBA, EQUIS và AACSB. Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình đào tạo được xếp hạng hàng đầu, với một mạng lưới kết nối toàn cầu mạnh mẽ chuyên nghiệp và công việc dành cho sinh viên tốt nghiệp.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

Lundi (thứ 2) 7/12 - 16:00

  • Hội thảo: "Welcome to ESSEC Business School - Opportunities Offered by the Global BBA, Specialized Masters and Global MBA Programs"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)