ESSCA
School of Management

TRƯờNG ĐÀO TẠO QUẢN LÝ

mardi (thứ 3) 8/12 - 17:00

Founded in 1909, ESSCA School of Management is accredited by AACSB, EQUIS and AMBA. As one of the most popular business schools for French high school graduates, ESSCA's 5-year Grande Ecole program is ranked N°2 in France.

Its Master in Management is ranked N. 56 globally by Financial Times and N.38 for the salary percentage increase.

ESSCA currently has six campuses in France, two oversea campuses: Budapest and Shanghai. 94% students found a job within three months after graduation.

▼ ▼ ▼

Được thành lập năm 1909, trường Đào tạo Quản lý ESSCA là một Trường lớn - Grande Ecole, có các chứng nhận kiểm định chất lượng uy tín hàng đầu thế giới như AMBA, EQUIS, AACS . Là một trong những trường thương mại được học sinh tốt nghiệp THPT của Pháp lựa chọn, chương trình đào tạo 5 năm cấp bằng của Grande Ecole - ESSCA's 5 years Grande Ecole Program đứng thứ HAI tại Pháp.

Chương trình Master Quản lý của trường đứng thứ 56 toàn hạng của tạp chí Financial Times và thứ 38 về tỷ lệ tăng thu nhập.

ESSCA hiệnsáu cơ sở tại Pháp, hai cơ sở ở nước ngoài tại Budapest và Thượng Hải. 94% sinh viên của trường tìm được việc làm trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

mardi (thứ 3) 8/12 - 17:00

  • Hội thảo: "5 Good Reasons to Join ESSCA School of Management"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)