emlyon
Business School

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

mardi (thứ 3) 8/12 - 14:00

Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille 8 600 étudiants de 110 nationalités et plus de 6 000 participants à des programmes de formation continue en 2020. L’École, qui compte 6 campus dans le monde (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris, Bhubaneswar), s’appuie sur un réseau de 190 partenaires académiques internationaux et anime une communauté de 32 000 diplômés dans 130 pays.


▼ ▼ ▼

Trường Quản trị Kinh doanh EM Lyon được thành lập năm 1872 bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Lyon. EM Lyon là trường Đại học tư thục được Nhà nước công nhận. Trường đón tiếp khoảng 7.260 sinh viên đến từ 90 quốc gia và 6.200 chuyên gia ở các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. EM Lyon có 6 cơ sở (Lyon, Saint-Etienne, Casablanca, Thượng Hải và Bhubaneswar). Trường sở hữu mạng lưới 181 đối tác học thuật quốc tế và 32.000 cựu sinh viên tốt nghiệp ở 120 quốc gia trên thế giới.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

mardi (thứ 3) 8/12 - 14:00

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)