EM STRASBOURG

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

jeudi (thứ 5) 10/12 - 14:00

"Do you want to study a high-quality management course at the center of Europe?

Do you want to become an agile and responsible manager?

EM Strasbourg, the only French business school affiliated to an internationally renowned university, is here to make your dream come true.

Discover our Bachelor in International Affairs and the Master Programme Grande Ecole with the online presentation.

▼ ▼ ▼

Bạn muốn học một chương trình đào tạo quản lý chất lượng cao ở ngay trung tâm của châu Âu ?

Bạn mong muốn trở thành một nhà quản lý nhạy bén và có trách nhiệm ?

EM Strasbourg là trường quản trị kinh doanh liên kết với một đại học nổi tiếng thế giới, giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực.

Hãy khám phá chương trình Cử nhân Kinh doanh Quốc tế và Thạc sĩ Grande Ecole qua Hội thảo trực tuyến của chúng tôi.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

jeudi (thứ 5) 10/12 - 14:00

  • Hội thảo: "EM Strasbourg, a school with European drive / Trường Quản lý Strasbourg, nằm ở trái tim của Châu Âu "

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh (Phụ đề tiếng Việt)

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)