EDHEC
BUSINESS SCHOOL

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH

lundi (thứ 2) 7/12 - 18:00

Based in Lille, Nice, Paris, London and Singapore, and counting 100 nationalities on its campuses and partnerships with 280 leading universities around the world, EDHEC is a fully international business school directly connected to the business world. EDHEC’s 40,000 alumni spread over 120 countries represent a community of engaged leaders, trained to act practically and deliver solutions to the main economic, social, technological and environmental challenges facing the world.

▼ ▼ ▼

EDHEC các cơ sở đào tạo tại Lille, Nice, Paris, London và Singapore, sinh viên từ hơn 100 quốc gia khác nhau, và trường có quan hệ đối tác với 280 trường đại học hàng đầu trên thế giới. EDHEC là một trường kinh doanh quốc tế kết nối trực tiếp với thế giới các doanh nghiệp. 40.000 cựu sinh viên của EDHEC trải rộng trên 120 quốc gia, đại diện cho một cộng đồng gồm các nhà lãnh đạo, được đào tạo để hành động và đưa ra các giải pháp cho những thách thức chính về kinh tế, xã hội, công nghệ và môi trường mà thế giới phải đối mặt.

Rejoignez la conférence
Hãy tham dự hội thảo

Lundi (thứ 2) 7/12 - 18:00

  • Hội thảo: "Meet EDHEC Business School"

  • Ngôn ngữ: tiếng Anh (Phụ đề tiếng Việt)

  • Thời gian : 30 phút (bao gồm phần trao đổi với khán giả)