participants

các trường tham gia

Trong các trường đại học tổng hợp Pháp, bạn có thể tìm thấy các chương trình về y học, văn học, ngôn ngữ, khoa học, quản lý hoặc khoa học máy tính.

Trường Quản trị Kinh doanh cung cấp các chương trình đào tạo về nhiều lĩnh vực khác nhau như quản lý, tài chính, kinh doanh hoặc tiếp thị.

Les ÉColes D'IngÉNieurs

 1. Agreenium, l’institut agronomique, vétérinaire et forestier de France

 2. CESI Ecole d'Ingénieurs

 3. Ecole Centrale de Nantes

 4. ENSCR Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes

 5. EFREI Paris

 6. EPITA School of Engineering and Computer Science

 7. IMT Atlantique

 8. IMT Lille Douai

Trường Kỹ sư có thể đào tạo kỹ thuật tổng hợp hoặc chuyên ngành cụ thể như hóa học hoặc khoa học máy tính.

Les ÉColes Spécialisées

 1. EAC

 2. Ecole de Condé

 3. Ecole Ferrières - Hospitality, Gastronomy and Luxury

 4. EICAR, the International Film & Television School, Paris

 5. ISIPCA

 6. L’École de design Nantes Atlantique

 7. Spéos - Paris Photographic Institute

 8. Vatel Nîmes

Trường chuyên ngành có các lĩnh vực: thiết kế, thời trang, nghệ thuật thị giác (nhiếp ảnh, hiệu ứng đặc biệt,...), điện ảnh, quản trị khách sạn.

Les écoles de FLE

 1. CUEF de Grenoble

 2. French in Normandy

 3. Ecole de langues de l'Espace - Institut français du Vietnam

Nếu bạn dự định sang Pháp học tiếng Pháp trước khi bắt đầu một khóa học chuyên ngành cấp bằng, bạn cần học tập trong các trường dạy tiếng Pháp như ngoại ngữ nước ngoài (rançais langue étrangère - FLE). 2 trường dạy tiếng Pháp tại hội thảo năm nay được chính phủ cấp nhãn "Label Qualité FLE", đây là chứng nhận cấp cho các trường dạy tiếng có chất lượng tốt.